Verwacht: Grotesken

De fantasie verbeeld

Vrijdag 19 oktober 2018 — Van 5 april 2019 tot 15 september 2019 pakt het Prentenkabinet van het Museum Plantin-Moretus uit met de tentoonstelling Grotesken. De fantasie verbeeld. Met uitzonderlijke prenten en tekeningen uit de eigen collectie en enkele unieke bruiklenen belicht de expo verschillende vormen van groteske kunst.

Van Nero…

Aan het einde van de vijftiende eeuw herontdekt men in Rome de ondergrondse ruïnes van het beroemde keizerlijke paleis van Nero: het Domus Aurea. Op de muren vinden de nieuwsgierigen ongeziene, bonte muurschilderingen met overdadige, symmetrische versieringen. Daartussen wemelt het van bizarre dieren en fabelwezens. De decoraties gaan de geschiedenis in als ‘grotesken’, naar hun vindplaats in ‘grotachtige’ ruïnes.

Over de renaissance

Vanaf de herontdekking en vooral tijdens de renaissance inspireren deze antieke grotesken kunstenaars. In de Nederlanden introduceren Hans Vredeman de Vries en Cornelis Floris de uitbundige en fantasierijke ornamentvorm in de prentkunst. Met hun gedrukte ontwerpen met eindeloze variaties verspreiden ze de grotesken ornamentiek naar andere kunsttakken. De grotesken vinden hun weg naar de schilderkunst, architectuur, edelsmeedwerk, glasschilderkunst en de boekdrukkunst.

Tot Ensor en Carll Cneut

Vandaag verbinden we ‘grotesk’ nog steeds aan het grillige, bizarre, monsterachtige maar ook het karikaturale en lachwekkende’. Het vormt een bron van inspiratie voor vele kunstenaars. In de zestiende-eeuwse Nederlanden zijn Bosch en Bruegel met hun ‘drollerieën’ in de prentkunst, de grote pioniers. James Ensor, Fred Bervoets en René De Coninck zijn moderne en hedendaagse kunstenaars die in hun voetspoor treden. Tot op vandaag blijven 'grotesken' en het 'groteske' een blijvende aantrekkingskracht uitoefenen op kunstenaars. Illustrator Carll Cneut laat zich inspireren door de grotesken-collectie en creëert speciaal voor de tentoonstelling vijf werken. 

De tentoonstelling en publicaties

In de tentoonstelling Grotesken. De fantasie verbeeld ontdek je prenten van Vredeman de Vries en Frans Floris, een uitzonderlijke reeks zestiende-eeuwse ontwerptekeningen van Paul Vredeman de Vries en prentkunst van Bosch, Bruegel, Ensor, Bervoets, De Coninck en Cneut.
Naar aanleiding van deze tentoonstelling verschijnt een begeleidend boek met onder andere een interview met Carll Cneut, en een wetenschappelijke publicatie gewijd aan de ontwerptekeningen van Paul Vredeman de Vries.

Het Prentenkabinet van het Museum Plantin-Moretus

Het Prentenkabinet bewaart in depot een schat aan prenten en tekeningen vanaf de 16de eeuw tot vandaag. In de tentoonstelling Grotesken. De fantasie verbeeld maakt de bezoeker kennis met een van de verschillende aspecten van deze rijke collectie.

Anneleen Decraene Verantwoordelijke Marketing & Communicatie Museum Plantin-Moretus at Stad Antwerpen
Over Museum Plantin-Moretus

Het Museum Plantin-Moretus is het eerste museum dat op de Unesco-werelderfgoedlijst staat. Het is het originele woonhuis en drukkerij van de uitgeversfamilie Plantin-Moretus in hartje Antwerpen. Hier wordt het verhaal verteld van driehonderd jaar familiegeschiedenis en ondernemerschap: met de oudste drukpersen ter wereld, familieportretten geschilderd door huisvriend Peter Paul Rubens en de originele Garamond-letter die op ieders computer prijkt.

Het Museum Plantin-Moretus in beeld

Met de steun van:

Met de steun van Toerisme Vlaanderen

Museum Plantin-Moretus
Vrijdagmarkt 22
2000 Antwerpen