Het Museum Plantin-Moretus viert wiskundig genie Simon Stevin met een online tentoonstelling op Google Arts & Culture

In 2020 is het 400 jaar geleden dat wiskundige en uitvinder Simon Stevin (1548 – 1620) overleed. Op 18 mei, International Museum Day, herdenkt het Museum Plantin-Moretus het wiskundige genie met een online tentoonstelling op Google Arts & Culture. De Officina Plantiniana was immers drukker en uitgever van bijna 90% van het werk van Stevin.

Het Museum Plantin-Moretus gaat in zee met Google Arts & Culture en lanceert op maandag 18 mei, International Museum Day, verschillende online tentoonstellingen, waaronder een over het werk en leven van wiskundig genie Simon Stevin.

In 1585 drukt Christoffel Plantijn een van de meest invloedrijke wiskundige werken van die tijd, De Thiende van Bruggeling Simon Stevin. Stevin is wiskundige én uitvinder. Hij ontwerpt molens, sluizen, baggermachines en zelfs een strandzeilwagen. In de fysica is hij de bedenker van de wet van het hellende vlak. Met de decimale schrijfwijze die hij in De Thiende beschrijft, worden berekeningen sterk vereenvoudigd. Eeuwen later inspireert dit werk Thomas Jefferson, voormalig president van de Verenigde Staten, bij het vastleggen van de dollar. De eerste Amerikaanse dollar komt er in 1792. Jefferson wil de munt indelen volgens het decimale stelsel. Hij verwijst in zijn verdediging naar het werk van Stevin. Zijn opzet lukt: 1 dollar wordt 100 cent, 1/4 dollar 25 cent.

De Officina Plantiniana, de drukkerij van Plantijn, drukt tot 90% van het volledige oeuvre van Simon Stevin en is zo verantwoordelijk voor de internationale verspreiding van de bevindingen van deze topwetenschapper. Daarom zet het Museum Plantin-Moretus Simon Stevin dit jaar in de kijker.

“We zijn verheugd om samen te werken met Google Cultural Institute om onze collectie online te brengen. De collectie van het Museum Plantin-Moretus is zo welomvattend en in sommige gevallen erg fragiel dat het onmogelijk is de volledige collectie te ontsluiten. Daarom brengt het museum voortaan ook online tentoonstellingen op Google Arts & Culture, het kunstenplatform van Google Cultural Institute. Deze technologie stelt onze musea in staat om haar indrukwekkende collectie online te presenteren. Hiermee maakt het haar museumschatten toegankelijk voor mensen over de hele wereld, en tegelijk creëert het nieuwe ervaringen voor museumbezoekers." – aldus Iris Kockelbergh, directeur van het Museum Plantin-Moretus.

Ontdek op Google Arts & Culture het werk en leven van wiskundige Simon Stevin

Plantijn, geliefd uitgever van wetenschappers en humanisten

Christoffel Plantijn geeft behalve werk van wiskundige Simon Stevin ook werk uit van andere wetenschappers en humanisten. De grootste schrijvers en wetenschappers van die tijd vinden hun weg naar de Vrijdagmarkt in Antwerpen. Plantijn daagt hen uit om met hem, betere en nauwkeurigere wetenschappelijke werken te publiceren. Zo legt Cornelis Kiliaan op de Vrijdagmarkt de basis van het Nederlandstalige woordenboek. De eerste atlas met kaarten van Abraham Ortelius werd gedrukt in de drukkerij van Plantijn. En met de uitgaven van Lobelius, Dodoens en Clusius krijgt de botanica of plantkunde een boost. Verder zijn er ook Justus Lipsius, de beroemdste humanist van zijn tijd, vriend aan huis bij Christoffel. En de Italiaan Guicciardini die hét naslagwerk over alle steden van de Nederlanden in de 16de eeuw schreef.

Over Google Arts & Culture

Google Arts & Culture brengt op innoverende en inspirerende wijze kunst, geschiedenis en cultuur van meer dan duizend organisaties wereldwijd online. Google Arts & Culture is een platform van het Google Cultural Institute en is gratis beschikbaar.

500 jaar Guicciardini in 2021

In 2021 viert het Museum Plantin-Moretus de 500ste verjaardag van Italiaan Lodovico Guicciardini met een tentoonstelling over zijn naslagwerk Description de touts les Pais-Bas (1582). Guicciardini beschrijft in dit boek alle steden van de Nederlanden. Hij beschrijft de economie, staatkunde, taal, flora, fauna en volksaard van de welvarende Nederlanden. Opvallend veel aandacht gaat naar zijn woonplaats Antwerpen. Over de inwoners zegt hij: ‘Zy zijn vervaren ende gheschikt om over al ter wereldt te handelen, ja oock de vrouwen persoonen (al en hebben zy noyt buytens landts geweest) connen drie oft vier, sommighe vijf, ses ende seven talen spreken: welck een gherieffelijck ende wonderlijck dinck is.’

Over Museum Plantin-Moretus

Het Museum Plantin-Moretus is het enige museum dat op de Unesco-werelderfgoedlijst staat. Het is het originele woonhuis en drukkerij van de uitgeversfamilie Plantin-Moretus in hartje Antwerpen. Hier wordt het verhaal verteld van driehonderd jaar familiegeschiedenis en ondernemerschap: met de oudste drukpersen ter wereld, familieportretten geschilderd door huisvriend Peter Paul Rubens en de originele Garamond-letter die op ieders computer prijkt.

Het Museum Plantin-Moretus in beeld

Met de steun van: 

Stad Antwerpen | Vlaamse overheid

Neem contact op met

Vrijdagmarkt 22 2000 Antwerpen

+32 3 221 14 50

[email protected]

www.museumplantinmoretus.be