Kerkfabriek Sint-Martinus van Sint-Martens-Latem brengt haar recent gerestaureerde Missale Romanum onder in het nieuwe depot van het Museum Plantin-Moretus

Vandaag ondertekenden de voorzitter en de secretaris van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Martinus uit Sint-Martens-Latem in het Museum Plantin-Moretus een bewaarovereenkomst met de stad Antwerpen.

De kerkfabriek Sint-Martinus liet recentelijk haar Missale Romanum restaureren. De kerkraad uitte de wens om zijn net gerestaureerde missaal onder te brengen in het nieuwe depot van het Museum Plantin-Moretus. Het museum reageerde uiteraard positief. Dit missaal werd immers in 1613 gedrukt in de Officina Plantiniana. Met Balthasar Moretus als uitgever en met Peter Paul Rubens als ontwerper van meerdere illustraties.

Depot voor papieren erfgoed

In september 2016 nam het Museum Plantin-Moretus een state-of-the-art depot voor papieren erfgoed in gebruik. Nu bewaart het museum er naast het bedrijfs- en familiearchief van de families Plantin en Moretus, manuscripten, oude drukken en tekeningen en prenten van Vlaamse meesters van 1500 tot vandaag. Het depot biedt excellente bewaaromstandigheden voor kwetsbare werken, maar niet alleen uit de eigen collectie. Uitzonderlijke werken kunnen een plek krijgen in het depot op voorwaarde dat ze mogen geraadpleegd worden in de leeszaal en dat ze als onderzoeksmateriaal ter beschikking mogen worden gesteld.

De collectie papieren erfgoed uit het Museum Mayer van den Bergh heeft eveneens een tijdelijke plek in het depot. Deze collectie kon op haar huidige bewaarplek in het MAS onvoldoende ontsloten worden voor onderzoek. Het Museum Plantin-Moretus, met een volwaardige leeszaalwerking én een inhoudelijk aanverwante collectie, geeft nu onderdak aan alle Bruegelgrafiek uit de Antwerpse stedelijke collecties. Samen met het Museum Mayer van den Bergh plant het Museum Plantin-Moretus in het Breugeljaar (2019) enkele toonmomenten in de leeszaal. Tijdens een aantal weekenden kan het publiek dan kennis maken met de wondere wereld van de grafiek van Bruegel.

Nadia De Vree

Perscoördinator Musea en Erfgoed, Stad Antwerpen

Anneleen Decraene

Verantwoordelijke Marketing & Communicatie Museum Plantin-Moretus, Stad Antwerpen

Over Museum Plantin-Moretus

Het Museum Plantin-Moretus is het enige museum dat op de Unesco-werelderfgoedlijst staat. Het is het originele woonhuis en drukkerij van de uitgeversfamilie Plantin-Moretus in hartje Antwerpen. Hier wordt het verhaal verteld van driehonderd jaar familiegeschiedenis en ondernemerschap: met de oudste drukpersen ter wereld, familieportretten geschilderd door huisvriend Peter Paul Rubens en de originele Garamond-letter die op ieders computer prijkt.

Het Museum Plantin-Moretus in beeld

Met de steun van: 

Stad Antwerpen | Vlaamse overheid